MU Hỏa Thần | TEST: 11/08 - OPEN: 13/08

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 MU HT1 DK 0386183367 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn.
2 MU HT1 XN 0386183367 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản.
3 MU HT1 HUY 0386183367 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ
4 MU HT1 MSAT 0386183367 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
5 MU HT1 MK1 0386183367 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
6 MU HT1 MK2 0386183367 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
7 MU HT1 KHOATK 0386183367 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
8 MU HT1 MOKHOATK 0386183367 Mở khóa tài khoản 2.000đ
9 MU HT1 7ID 0386183367 Lấy 7 số ID 2.000đ
10 MU HT1 TLBM 0386183367 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
11 MU HT1 KHOADO 0386183367 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
12 MU HT1 MOKHOADO 0386183367 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
13 MU HT1 KHOAGD 0386183367 Khóa chức năng giao dịch trong game của tài khoản 2.000đ
14 MU HT1 MOKHOAGD 0386183367 Mở khóa chức năng giao dịch trong game 2.000đ
15 MU HT1 DOISO SỐĐTMỚI 0386183367 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
16 MU HT1 ODP 0386183367 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa GD Item 2.000đ
17 MU HT1 CODE TANTHU 0386183367 Nhận ngay 1 GiftCode dành cho Tân Thủ
18 MU HT1 ANVITRI 0386183367 Ẩn thông tin vị trí nhân vật trong 24 giờ. Không cộng dồn thời gian nếu nhắn liên tục. 10.000đ
19 MU HT1 CODE RS 0386183367 Nhận ngay 1 GiftCode 50 lần Reset 0đ - 5.000đ
20 MU HT1 CODE JW 0386183367 Nhận ngay 1 GiftCode Ngọc

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây